หนึ่งรูปภาพ หลากความหมาย ชุดที่7 (35 pics)

รูปภาพสื่อความหมาย เพราะรูปภาพสามารถบอกเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก ออกมาได้หลากหลาย รูปภาพเพียงภาพเดียวต่างคนมอง ก็อาจตีความหมายของภาพได้ต่างกัน

หนึ่งรูปภาพ หลากความหมาย ชุดที่60 ความคิดเห็น: